← ਸਹਾਇਤਾ ਘਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ?

ELD ਐਡਮਿਨ

ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ELD ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 888-228-4460 ext 2 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ support@help24.us ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GPSTab ‘ਤੇ IFTA ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ELD ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਹੀਂ। ELD ਟਿਕਾਣਾ ਡੇਟਾ ਗਲੀ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

API ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਤਾ ਬਟਨ(Account button) ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ““API Tokens” > “Generate Token” > “Enter Name” > “Generate.” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਟੋਕਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ DOT ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ -ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ “ELD” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ” Driver ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ” Edit/Deactivate ” ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਆਈਕਨ ਆਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ” Co-Driver ” ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ELD ਡਰਾਈਵਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ” Profile ” ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੋ > “All units” ‘ਤੇ ਜਾਓ > ਫਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 888-228-4460 ext 2 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਹਾਂ, ਸਪਲਿਟ-ਸਲੀਪਰ GPSTab ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ELD ਨਾਲੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

 ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ “ Settingsਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਫਲੀਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ” ‘ਟੇਬ ਤੇ ਜਾਓ

ਸਪਲਿਟ ਸਲੀਪਰ ਬਰਥ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ” ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ “ELD” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਰਾਈਵਰ ਚੁਣੋ

 ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ““Allow Split Sleeper Berth” ਬਾਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Split-Sleeper ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਇੰਟ. ਸਥਾਨਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਥਾਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ELD ਦੁਆਰਾ 60-ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ FMCSA ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Accordion Content

Eld ਡਰਾਈਵਰ

ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ELD ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 888-228-4460 ext 2 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ support@help24.us ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

1. ਟੈਬਲੇਟਾਂ LG, Samsung ਜਾਂ Apple ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ Android ਜਾਂ IOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਰੇ 4G LTE ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)

2. Android: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Android 9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਰਜਨ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

3. ਐਪਲ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ  IOS 13 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਟੈਬਲੈੱਟਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੈਬਲੇਟ ‘ਤੇ T-Mobile, Verizon, ਜਾਂ AT&T ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1GB ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 4G LTE ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

DVIR ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਲੋਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

PTI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ 5 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ(ਸਟੇਟਸ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 0 ਜਾਂ 5 mph ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ IDLE ਸਥਿਤੀ (ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IDLE ਵਿੱਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਥਿਤੀ(ਸਟੇਟਸ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ IDLE(ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਥਿਤੀ(ਸਟੇਟਸ) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ON DUTY ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, OFF DUTY, ON DUTY, ਅਤੇ SLEEPER ਸਥਿਤੀਆਂ (ਸਟੇਟਸ) ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ।

ਹਾਂ। GPSTab ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ HOS ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ELD ਕੁਝ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਮੀਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ।

“ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੋ(See Previous Statuses )” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹੋ।

ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ(magnifying glass) ਦੇ ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ: ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਸੇਵ” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ: ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜ/ਚੰਨ ਦੇ ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

“ਸੇਵ(Save)” ਬਟਨ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ “ਸੇਵ(Save)” ਬਟਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿੱਖ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ DVIR ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣਾ DVIR ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ELD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ELD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ:

ਐਂਡਰੌਇਡ ਲਈ – ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਆਪਣੇ ELD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਪਡੇਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਐਪਲ ਲਈ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ELD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਦਬਾਓ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ELD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਬਰਗਰ ਮੀਨੂ(hamburger menu) ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ(Inspection module)” ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ “ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ(Begin inspection)” ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 8-ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੌਗਬੁੱਕ ਦਿਖਾਓ।

ਤੁਸੀਂ “ਲਾਗ ਭੇਜੋ(Send logs)” ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੈਮਬਰਗਰ ਮੀਨੂ (hamburger menu )’ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ “ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ (Inspection module )” ਚੁਣੋ ਅਤੇ “ਆਉਟਪੁੱਟ ਫਾਈਲ ਭੇਜੋ(Send output file )” ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 888-228-4460 ext 2 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ support@help24.us ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਟਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 888-228-4460 ext 2 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ support@help24.us ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਫ਼ ਡਿਊਟੀ(OFF DUTY) ਬਟਨ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ (Personal Conveyance )” ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਮੋਡ(landscape) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲੌਗਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਹੀਂ, ELDs ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ: ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਲਿੰਕ (ਬਲੂਲਿੰਕ), IOSiX, PT30 ਜਾਂ ਬਲੂਫਾਇਰ ELD। ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸਮਾਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ: ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ

IOS ਲਈ: Location (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ “always,” not “while using” ਸੈੱਟ ਕਰੋ), Bluetooth, Background app refresh, and cellular data

ਤੁਹਾਡਾ ELD ਪਲੱਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕਿੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DOT ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਿਊਟੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਥਾਨ, ਓਡੋਮੀਟਰ, ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।

ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ FMCSA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਥਿਤੀ “ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ” ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਜਾਂ 34-ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਪਹੁੰਚੋ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ 24/7, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ

support@help24.us

888.228.4460 ext. 2

This website uses cookies to improve user experience.